Tjenester

Vil du ha en mer effektiv og velfungerende ledergruppe? Trenger du å styrke virksomhetens lederskap? Endringsprosesser går ofte galt – trenger du hjelp til å planlegge og gjennomføre nye endringer? Hva med bedriftskultur? Er det nødvendig å utvikle nye holdninger og verdier?

 

Vår praksis er basert på at evidensbasert ledelse og lederutvikling har fire kilder til kunnskap og forståelse (1). Vi er derfor opptatt av å benytte de beste tilnærmingene og metodene fra organisasjons- og ledelsesforskningen. Vi kobler dette med omfattende erfaring fra arbeide i mange virksomheter; internasjonalt og nasjonalt over lang tid, samtidig som vi skriver praktikerorienterte bøker og artikler.

Våre utviklingsprosesser er integrert i hverdagen. Derfor er de strategiske utfordringene styrende for endringsarbeidet. Dynamikken i ledergruppen er viktig for de resultatene som endringene skal fremme. Den enkelte leders personlighet og kompetanse preger ledergruppens fungering.

Ikke alle ledere har gode lederferdigheter. Ledelse er evnen og viljen til å ta initiativ, kommunisere, samhandle, motivere, styre, skape retning og energi samt fatte beslutninger og skape mening. For å vise lederskap må en leder kunne uttrykke sin personlige visjon, forbedre situasjoner for å skape resultater, hjelpe sine medarbeidere bli dyktigere og vise forpliktelse overfor arbeidsgruppen sin. Ledelse skapes i en prosess sammen med andre.

Du kan melde deg på mitt nyhetsbrev Ledelse & Lederskap her

Ta kontakt for en uforpliktende samtale på M: +47 9186 6134 eller send en epost til pef@osloexecutive.no

Kilde: (1) Anders Dysvik, 2012