Ledelse

Lederutvikling

Vi utvikler og leverer strategisk forankrede lederutviklingsprosesser. De utvikles i tett dialog med oppdragsgiver og tilpasses nøye organisasjonens virksomhet, behov og strategi. Alle prosessene skal bidra til økt verdiskaping for virksomheten. Vi arbeider også med Lederkommunikasjon. Kommunikasjon er sentralt. Hvordan kan du bruke kommunikasjon for å engasjere; skape ønske og vilje til endring samt bearbeide og løse opp motstand?

 

Vanlige temaer er:

«Selvledelse», «Meg som leder»,«Transformasjonsledelse», «Effektivt lederskap», «Motivasjon», «Situasjonsbestemt Ledelse», «Tydelig ledelse», «Effektive team», «Målstyring», «Resultatsikring», «Kommunikasjon», «De kritiske samtalene», «Endringsledelse», «Transisjoner», «Lederskifter og indre endring», «Mental trening», «Ledere som coacher», «Bruk av makt og innflytelse».

Ledergruppeutvikling

Skreddersydd ledergruppeutvikling som gjør at ledergruppen tar bedre beslutninger, øker evnen til samarbeide og som fører til individuell utvikling som leder.

Vi gjennomfører dag- og halvdagssamlinger og lengre utviklingsprosesser. Vi følger ledergruppen over tid, kvalitetssikrer agenda, oberverer og fasiliterer ledermøter og vi kan støtte den enkelte mellom møtene.

Executive coaching, mentoring og lederveiledning

Vi er samtalepartnere for ledere som ønsker en å diskutere med en som ser det hele fra utsiden. Prosessen kan være kortvarig og knyttet til en bestemt problemstilling lederen ønsker å diskutere, eller den kan strekke seg over et lengre tidsrom. Dette arbeidet kan foregå hos oss eller i lederens organisasjon.

Måleinstrumenter

Vi har utstrakt erfaring med bruk av anerkjente måleinstrumenter; personlighetsprofilene OAK PX (et femfaktor basert instrument fra Econova AS), MBTI og LIFO. OAK LX (360-grader). Ulike leder- og teamutviklingsverktøy som bl.a. Belbins teamroller og Situasjonsbestemt Ledelse™ (Hersey & Blanchard).

Vi leverer leder- og medarbeiderundersøkelsen TeamGPS som du kan lese mer om på MEDARBEIDERUNDERSØKELSER.

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale på M: +47 9186 6134 eller send en epost til pef@osloexecutive.no