Referanser

Nina BNina. N. Bjerke

I forbindelse med en restrukturering av selskapet i 2014 fikk jeg nye utfordringer. I den prosessen organisasjonen og jeg har vært igjennom har det vært meget nyttig å samarbeide med Per-Egill. Vi har møttes til samtaler ca hver 6 uke igjennom året og Per-Egill har i perioden hovedsakelig fungert som mentor, men også coach. Gjennom våre samtaler har han hjulpet, støttet og utfordret meg. Hans erfaring og evne til å sette ting i et større perspektiv har vært viktig og lærerikt for meg. Våre samtaler bidro til at strategisk viktige beslutninger ble tatt på et godt grunnlag og vi ser nå gode resultater av endringene jeg har gjennomført. Nina Nielsen Bjerke, Salgsdirektør, VWR International

Ketil TKetil Thorsen

Etter mange år hovedsakelig med utenlands arbeidsgivere og lite fokus på jobbskifte i Norge kom tiden der skifte av jobb ble tema. Å selge en bedrift, et produkt eller en tjeneste er man med årene god til, men salg av egen kompetanse er et forsømt område. Jeg innså at andre var svært mye flinkere til dette. Per-Egill flyttet brikkene helt til start, hva er du god til og hva liker du å jobbe med? Ved å se tilbake på oppgaver jeg minnes med glede ble det raskt klart hva jeg ønsket mer av. Neste steg var å gjøre kompetansen salgbar. Suksesshistoriene må dokumenteres, CV må gjøres leservennlig og sist men ikke minst skulle søknader formes. Per-Egill hadde erfaring både fra virksomhet internasjonalt og med det norske markedet. Evnen til å inspirere til nytekning om egne evner og hvordan disse kunne kommuniseres hadde stor verdi. Hvordan rekrutteringsprofesjonen søker på LinkedIn er ikke kunnskap man har om man er på forumet aldri så ofte. Ketil Thorsen, Partner Thorsen Associates AB

Rune SRune Semundseth

Utgangspunktet for å benytte Per–Egill som coach var at jeg trengte støtte for å:
1) bli en bedre workshop-fasilitator og foredragsholder samt
2) forstå mer av lederadferd og lederutvikling

Ved at Per-Egill bidro som en kombinasjon av en mentor og en coach fikk jeg signifikant effekt av denne forfriskende dialogen. Noe av grunnen til dette er at Per-Egill er uvanlig kompetent og langtfra en puse-coach. Han utfordret meg kraftig. Hans herlige friskhet og tøffe utfordringer fikk meg virkelig til et nytt og høyere bevissthetsnivå i.f.t. hva jeg trengte å trene på. Hans dype forståelse for endringsledelse og selvledelse ble avgjørende for min effekt. Rune Semundseth, styreleder, Tankevekker & Struktør – Owner, businessmastering.no

Anonym:

Etter mange år i internasjonalt arbeid og bosted utenfor Norge var nettverket like begrenset som erfaringen med å se etter nye muligheter. Jeg fikk muligheten å jobbe med Per-Egill som coach og han bisto med å definere mine kompetanser, suksesshistorier og finpussing på CV. Per-Egill var en god diskusjonspartner når det skulle velges mellom ulike relevante roller. Det sikret et godt valg av stilling i forhold til mine preferanser og kompetanser. Utover dette setter jeg stor pris på den kontakten som vi har opprettholdt, Per-Egill deler gjerne av sin erfaring. Det har vært nyttig for avklaringer i forhold til problemstillinger i daglig arbeid. (anonym, nå ansatt som VP i større handelsbedrift)

PatriciaPatricia Bjerkholt

“I have had the priviledge of having Per-Egill as my mentor, and his experiences and knowledge has helped me to find many solutions to difficult dilemmas. I have a lot of respect for his competences and it has widened mine as well.”  Patricia Bjerkholt, Leger Uten Grenser

Noen av virksomhetene jeg har arbeidet med

0ea990c Sanofipasteur GE Tetrapak Technip
identPayoff Diageo canon Dell SAriba
DNB econa nasjonalt

 

 

Anonym: Jeg har benyttet Per-Egill som mentor over de siste årene og kan oppsummere mine erfaringer: Strukturerer opp problemstillinger, slik at arbeidet mitt blir mer målrettet. Bidrar til at jeg oppnår de resultatene jeg ønsker. Bidrar til å belyse personlige styrker og svakheter og ved hjelp av den kunnskapen presterer jeg bedre. Bidrar til å se andre vinklinger og muligheter enn de jeg normalt ser. Bidrar til at jeg utfordrer meg selv og på den måten hele tiden utvikler meg profesjonelt.

Anonym: Min erfaring med Per-Egill gjennom karrierecoaching er meget god. Evnen til bistå i prosessen, gjennom definisjon av retning og praktiske tiltak, var en styrke i arbeidet med å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere. Prosessen var svært praktisk orientert, i kombinasjon med sterk kompetanse om arbeidsmarkedet ga samtaleforberedelser og -trening svært gode resultater.

Coach to an international leadership program for global FMCG which ran for nearly 2 years. Per-Egill was involved in Moscow, Warsaw, Paris and London; working with executives and senior managers from Russia, Poland, Turkey, England, Georgia, Ireland and Kazakhstan. Individual assessments with 360 degree reviews and feedback in development plan format plus subsequent individual coaching.

Coach to Nordic Marketing Director transitioning into new role. Result: Using critical incident coaching this director found a new and profound personal perspective about the challenges ahead which included a major strategy shift and opportunities to demonstrate leadership.

Coach to Marketing Executive in FMCG around strengthening leadership and coaching skills. Result: Coaching helped to deliver against budget in spite of the last recession. This executive´s team gained significant share points for their brands.

Coach to management team with the objective of building a more efficient management team. Result: The team became more trusting, closer, more open and direct in its conversations. This lead to more efficient handling of their business issues.

Coaching a Finance Director in FTSE 100 FMCG on strengthening leadership and engagement. The objective was to rework his understanding of leadership from one of control and direction to one that liberated others talents. Result: He moved from a position of self doubt rooted in childhood, enabling him to achieve significant results with these new leadership and life-balance skills.

Coach to Sales Director working on leadership and team building skills. Result: The leadership coaching helped deliver the profit target. If this had not been done, the losses might have been as much as 1m GBP. The plan to achieve this was developed and executed by a cross–functional team and the core members of this team stepped up and lead the process.

Coach to Deputy Country Manager of major global transportation company. Objective was to facilitate entry into higher leadership role within EMEA organisation. Result: This manager increased his average scorecard numbers by 55% with a 4 month performance coaching program. He was then successfully transitioned into the EMEA organisation.