Om

PEPer‐Egill Frostmann har over 30 års erfaring som seniorrådgiver, executive coach og mentor. Han er utdannet siviløkonom og har videreutdannelse i organisasjonspsykologi. Han har bistått mange norske organisasjoner i ulike endringsprosesser. Nøkkelkompetanse er strategisk HR og organisasjons- og lederutvikling. Omfattende erfaring i ledelse, endringsledelse, ledergruppeutvikling og medarbeiderundersøkelser/HR-målinger. Internasjonalt er Per-Egill tilknyttet the Oxford Group som senior consultant og excutive coach. Han har arbeidet med leder-, og lederteamutvikling for ledende internasjonale og norske bedrifter over hele Europa, i Russland, i Dubai og i Mexico. Per-Egill er fast foreleser på Handelshøyskolen BI i organisasjonspsykologi, endringsledelse og HRM (human resource management). Han har siden oppstarten i 2008 vært medarrangør og jurymedlem i den norske Konsulentprisen. Han har skrevet 3 bøker om ledelse og mange fagartikler for Ukeavisen Ledelse og andre medier. Han skriver nyhetsbrevet Ledelse & Lederskap (som du finner her). Du kan melde deg på nyhetsbrevet her. Han leverer ledelsesrådgivning ihht European Standard EN 16114.  Li

 

OGDe siste ti årene har Per-Egill samarbeidet med the Oxford Group. Selskapet er en global organisasjon som tilbyr leder- og organisasjonsutvikling og executive coaching til sentrale offentlige organisasjoner og verdens ledende bedrifter.


Bøker:

led som coacherLedere som coacher (Bookboon, 2014)
Hvorfor coaching? Hvilken avkastning får du ved å investere verdifull tid og andre ressurser i coaching?

Eboken “Ledere som coacher” er skrevet med en visjon om at ledere på alle nivåer trenger å lære å bli mer effektive. Dette er helt nødvendig for å bygge organisasjoner i en utålmodig og prestasjonsorientert verden skapt av usammenhengende endringer, kompleksitet og global konkurranse. Coaching er viktig for å vinne krigen om talentene og for å utvikle våre medarbeidere til de beste de kan bli.

Vi kan beskrive fire generelle faser i ethvert coachingoppdrag. Disse er grunnelementene i coachingprosessen. Det er imidlertid slik at ingen oppdrag er like hverandre, derfor er fleksible grunnelementer nyttige. Det er lettere for deg å bevise at du kan levere kvalitet når du kan dokumentere dine arbeidsprinsipper og –modeller og vise hvordan de tilpasses det enkelte oppdraget.

Disse fire fasene er hele tiden i utvikling. Underveis kan det bli behov for å klargjøre prosessen eller deler av den på nytt, som coach får du nye erfaringer fra andre oppdrag som du ønsker å bruke i dette oppdraget, noe coacheen forteller kan gjøre at du trenger å gå tilbake i prosessen.

Ledere som coacher kan lastes ned her

 

YourGPS for...Your GPS for Outstanding Leadership  (HKG publishing – Kolofon – 2008)

Become a strengthsbased leader. The Core: Making organizations better for people. Written by Egil Sandvik and Per-Egill Frostmann.

First, we told you to do business smarter (Business IQ). Next, we told you to develop your associates´ talents (24 drivers for increasing your employees´ engagement).Then we told you to develop enthusiastic customer relationships (Business EQ). In our latest book we tell you how you can become a strengthsbased leader (Your GPS for Outstanding Leadership).

We are not focusing enough on our own strengths as leaders. We copy this behaviour when we manage our associates. We tell them too often to correct their weaknesses. They do, and forget about their strengths. ”Your GPS for Outstanding Leadership” will help you and your associates spend more time on strengths and less time on weaknesses. The result is a significant boost in performance. A number of large Norwegian companies are using the system – with great success .

Together we have dedicated our lifes to making organizations better for people, both customers, leaders and associates. We think our latest book «Your GPS for Outstanding Leadership» is an important contribution.

 

Business-EQBusiness EQ – Måling og utvikling av kunnskapsbedriften (KMC Press, 2007)

Kunnskapsbedrifter som sterke merkevarer utvikler entusiastiske kunderelasjoner. De begeistrer. De skaper læring og Eureka for kunden. De utvikler psykologiske kontrakter. Vurderinger, kunnskap og synspunkter utveksles. Kunden kommer tilbake fordi han eller hun selv har lyst. Ikke bare fordi det lønner seg, men også fordi hun lærer og får noe immaterielt, noe usynlig, noe emosjonelt. Belærer du dine kunder eller hjelper du dem å lære? Holder det med det du trenger å vite, eller får du energi av å lære noe nytt? Hegner du om egen kompetanse, eller lar du kunder og kolleger lære å mestre det du selv kan?

Merkevarebygging av kunnskapsbedrifter krever kompetanse i organisasjonspsykologi. Enkeltindividenes emosjonelle ferdigheter i problemløsninger med kunden betyr mye. Konkret oppførsel og holdninger danner grunnlaget for sterke merkevarer. Vi vil hevde at en kunnskapsbedrift som merkevare består av 2/3 emosjonelle-, og 1/3 rasjonelle drivere. Vi vet at kunder med en affektiv tilknytning nødig vil bytte leverandør. Arbeidsoppgavene i boken er derfor laget for å utvikle dine ferdigheter i å skape en holdningmessig tilknytning. Det er ikke alltid lett, men det er alltid lønnsomt.

Som selger kan du gjøre en enda bedre jobb etter hvert som du bygger opp langvarige kunderelasjoner og blir en tillitsbyggende rådgiver. Denne boken er ditt hjelpemiddel. Mellom to permer har vi samlet de viktigste treningsøvelsene og hjelpemidlene du trenger for å mestre rollen din. Her finner du treningsprogram i relasjonsbygging, kommunikasjonstrening og en rekke treningscase. Samlet gjør dette boken til et levende treningsverktøy.

Business EQ er skrevet av Bastian Lie-Nielsen, Christian Rangen og Per-Egill Frostman

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale på M: +47 9186 6134 eller send en epost til pef@osloexecutive.no

 

TeamGPS Connecting people and actions