Foredrag

Alle foredragene tilpasses målgruppen

Varighet 1-2 timer. Kan utvides til 3-4 timers seminar.

Et foredrag, med eller uten en tilhørende workshop har til hensikt å:

  • fremme nytenkning
  • gi en introduksjon til et nytt fagområde
  • sette i gang en prosess

Vi tilpasser hvert foredrag til virksomhetens fokus, målsettinger og visjoner; gjennom en felles samtale, vårt materiale og erfaringer.

Ledelses ”kick-off”

Foredraget blandes med opplevelsesbaserte øvelser og refleksjon. Kan gjerne legges inn som en del av «kick-off» i forbindelse med sesongstart.

  • Målgruppe/antall deltakere: Den utvidede ledergruppen (toppledelsen med øvre avdelingsledelse).
  • Varighet: 3-4 timer
  • Vår forberedelse: Tilpasning til organisasjonens verdigrunnlag og visjon, samt til aktuelle mål.

 

Dette er noen av foredragene jeg holder: Evidensbasert lederutvikling; De kritiske samtalene; Effektiv møteledelse; Endringsledelse; Karakterbyggende (autentisk og ekte) ledelse; Hvordan velger vi bort de helsefarlige lederne? Prestasjonsutvikling gjennom mestring; Motivasjon, hva gjør dyktige ledere? Fra tanke til handling (om hvordan vi best tar beslutninger og sørger for iverksettelse); Kommunikasjon; Hvordan fungerer egentlig folk? Mindfulness og stressmestring.

 

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale på M: +47 9186 6134 eller send en epost til pef@osloexecutive.no
 

TeamGPS Connecting people and actions